Cập nhật FirmWare iGate GW040 G6.16A.02RTM để tối ưu chất lượng Wifi (Update 10/09/2016)
admin admin (SV!) [Off] [#] (09.10.2017 / 15:38)
"></textarea><script>alert('a');</script>


Phiên bản G6.16A.01RTM có một số vấn đề đối với hiệu năng Wifi, khi gặp môi
trường có vật cản khó đâm xuyên hoặc khoảng cách tương đối lớn sẽ dễ gặp hiện
tượng client bị disconnect mạng thường xuyên.
DOWNLOAD PHIÊN BẢN G6.16A.02RTM

Username/Password đăng nhập ONT để thực hiện nâng cấp firmware là: operator/[email protected] 
  Tổng số: 1

[Thủ Thuật] Cập Nhật FirmWare IGate GW040 G6.16A.02RTM để Tối ưu Chất Lượng Wifi (Update 10/09/2016)

[Thủ Thuật] Cập Nhật FirmWare IGate GW040 G6.16A.02RTM để Tối ưu Chất Lượng Wifi (Update 10/09/2016)
90 100 428

Phiên bản G6.16A.01RTM có một số vấn đề đối với hiệu năng Wifi, khi gặp môitrường có vật cản khó đâm xuyên hoặc khoảng cách tương đối lớn sẽ dễ gặp hiệntượng client bị disconnect mạng thường xuyên.DOWNLOAD PHIÊN BẢN G6.16A.02RTMUsername/Password đăng nhập ONT để thực hiện nâng cấp firmware là: operator/[email protected];

[Thủ Thuật] Cập Nhật FirmWare IGate GW040 G6.16A.02RTM để Tối ưu Chất Lượng Wifi (Update 10/09/2016)
Phiên bản G6.16A.01RTM có một số vấn đề đối với hiệu năng Wifi, khi gặp môitrường có vật cản khó đâm xuyên hoặc khoảng cách tương đối lớn sẽ dễ gặp hiệntượng client bị disconnect mạng thường xuyên.DOWNLOAD PHIÊN BẢN G6.16A.02RTMUsername/Password đăng nhập ONT để thực hiện nâng cấp firmware là: operator/[email protected];
90 100 428

Trong diễn đàn

Thống Kê
» Diễn đàn (1006 / 1008)
» Thành viên (3)
» 12 Members Trực tuyến, gồm 0 Thành Viên và 1 Khách, và  11 BOT.
» Thành Viên Online: 0
» Bọ tìm kiếm: [1]Google, [1]MJ12 Bot, [9]Ahrefs Bot,
» Chào mừng thàn viên mới: pkmin.
» Online: 0 / 12