Mod tin nhắn nhanh for johncms    123
05.10.2017 / 08:53[#1]
admin  admin (SV!)
"></textarea><script>alert('a');</script>

Lâu lâu rảnh share
dán đâu cũng oki. Head.php chẳng hạn
Bạn đăng nhập để xem mã code

  Tổng số: 1

[Johncms] Mod Tin Nhắn Nhanh For Johncms

[Johncms] Mod Tin Nhắn Nhanh For Johncms
81 100 123

Lâu lâu rảnh share :)dán đâu cũng oki. Head.php chẳng hạn//////--------JOHNCMS MAIL FASTER-------////////////$tinnhan = mysql_fetch_assoc(mysql_query(select * FROM `cms_mail` WHERE `from_id`=&amp;#039;$user_id&amp;#039; AND `read`=&amp;#039;0&amp;#039; AND `sys`=&amp;#039;0&amp;#039; AND `delete`!=&amp;#039;$user_id&amp;#039; ORDER BY `time` ASC LIMIT 1...

[Johncms] Mod Tin Nhắn Nhanh For Johncms
Lâu lâu rảnh share :)dán đâu cũng oki. Head.php chẳng hạn//////--------JOHNCMS MAIL FASTER-------////////////$tinnhan = mysql_fetch_assoc(mysql_query(select * FROM `cms_mail` WHERE `from_id`=&amp;#039;$user_id&amp;#039; AND `read`=&amp;#039;0&amp;#039; AND `sys`=&amp;#039;0&amp;#039; AND `delete`!=&amp;#039;$user_id&amp;#039; ORDER BY `time` ASC LIMIT 1...
81 100 123

Trong diễn đàn

Thống Kê
» Diễn đàn (1145 / 1147)
» Thành viên (3)
» 18 Members Trực tuyến, gồm 0 Thành Viên và 4 Khách, và  14 BOT.
» Thành Viên Online: 0
» Bọ tìm kiếm: [3]Bing Bot, [2]Facebook Bot, [9]Ahrefs Bot,
» Chào mừng thàn viên mới: pkmin.
» Online: 0 / 15
DMCA.com Protection Status