Hướng dẫn sửa lỗi VOIP via SIP protocol    51
09.10.2017 / 15:35[#1]
admin  admin (SV!)
"></textarea><script>alert('a');</script>


Giới thiệu tính năng:

Người dùng phải cấu hình bổ sung thêm lệnh để có thể chạy được dịch vụ VOIP sử dụng giao thức SIP qua thiết bị iGate GW040 với bản firmware G6.16A.04RTM.Chi tiết cấu hình:

Thiết bị không được enable tính năng Internet Time (tính năng này mặc định là disable)


 

  Tổng số: 1

[Thủ Thuật] Hướng Dẫn Sửa Lỗi VOIP Via SIP Protocol

[Thủ Thuật] Hướng Dẫn Sửa Lỗi VOIP Via SIP Protocol
89 100 51

Giới thiệu tính năng:Người dùng phải cấu hình bổ sung thêm lệnh để có thể chạy được dịch vụ VOIP sử dụng giao thức SIP qua thiết bị iGate GW040 với bản firmware G6.16A.04RTM.Chi tiết cấu hình:Thiết bị không được enable tính năng Internet Time (tính năng này mặc định là disable)nbsp;

[Thủ Thuật] Hướng Dẫn Sửa Lỗi VOIP Via SIP Protocol
Giới thiệu tính năng:Người dùng phải cấu hình bổ sung thêm lệnh để có thể chạy được dịch vụ VOIP sử dụng giao thức SIP qua thiết bị iGate GW040 với bản firmware G6.16A.04RTM.Chi tiết cấu hình:Thiết bị không được enable tính năng Internet Time (tính năng này mặc định là disable)nbsp;
89 100 51

Trong diễn đàn

Thống Kê
» Diễn đàn (385 / 387)
» Thành viên (3)
» 9 Members Trực tuyến, gồm 0 Thành Viên và 1 Khách, và  8 BOT.
» Thành Viên Online: 0
» Bọ tìm kiếm: [2]Google, [1]Facebook Bot, [5]Ahrefs Bot,
» Chào mừng thàn viên mới: pkmin.
» Online: 0 / 9
DMCA.com Protection Status