Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Admin Admin (SV!) [Off] [#] (05.01.2018 / 22:23)
"></textarea><script>alert('a');</script>

[Đọc Kiếm Hiệp] Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh


Thể Loại: Tiên Hiệp,Kiếm Hiệp,Đam Mỹ,Trọng Sinh,Dị Năng,Mạt Thế
Tác Giả: Nguyệt Hạ Kim Hồ
Giới Thiệu: Thể loại: tang thi mạt thế, trọng sinh, dị năng, không gian tùy thân, tu chân tiên hiệp, lãnh đạm thụ x bá đạo hắc báo công, nhân thú, cường cường, 1×1, HE. (nhân thú nhưng không có màn nhân thú đâu đừng mơ hão =)))Tình Trạng Raw: 2 quyển + 2 phiên ngoạiEditor: toujifuuTrương gia có tổ tiên là truyền nhân của Chính Nhất Phái* đạo gia, tuy nhiên đến đời của Trương Thư Hạc đã suy yếu dần. (* hay còn gọi là Chính Nhất Đạo, lấy Thiên Sư Đạo làm đại biểu, bao gồm các phái như Mao Sơn, Linh Bảo, Thanh Vi, Tịnh Minh.)Cũng tới ngày diệt vong của giáng lâm, vào thời điểm mà thực vật lại hút máu bất minh, hoạt tử nhân bất tử, y dựa vào chút phù thuật còn lại, kéo dài hơi tàn mười năm trong những tà vật đó, cuối cùng chết thảm dưới huyết đằng (dây đằng hút máu).Lại không ngờ rằng sẽ trở lại mười năm trước, một khắc khi sống lại, chuyện đầu tiên y làm, chính là bật dậy khỏi sô pha, xông vào phòng chứa đồ, tìm kiếm món đồ của đạo gia duy nhất còn lại trong nhà, pho tượng Linh Bảo Thiên Tôn phủ đầy bụi bị ném trong góc kia...
  Tổng số: 1

[Đọc Kiếm Hiệp] Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh

[Đọc Kiếm Hiệp] Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
85 100 30

Thể Loại: Tiên Hiệp,Kiếm Hiệp,Đam Mỹ,Trọng Sinh,Dị Năng,Mạt Thế Tác Giả: Nguyệt Hạ Kim Hồ Giới Thiệu: Thể loại: tang thi mạt thế, trọng sinh, dị năng, không gian tùy thân, tu chân tiên hiệp, lãnh đạm thụ x bá đạo hắc báo công, nhân thú, cường cường, 1×1, HE. (nhân thú nhưng không có màn nhân thú đâu đừng mơ hão =)))Tình Trạng Raw: 2 quyển + 2 phiên ngoạiEd...

[Đọc Kiếm Hiệp] Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Thể Loại: Tiên Hiệp,Kiếm Hiệp,Đam Mỹ,Trọng Sinh,Dị Năng,Mạt Thế Tác Giả: Nguyệt Hạ Kim Hồ Giới Thiệu: Thể loại: tang thi mạt thế, trọng sinh, dị năng, không gian tùy thân, tu chân tiên hiệp, lãnh đạm thụ x bá đạo hắc báo công, nhân thú, cường cường, 1×1, HE. (nhân thú nhưng không có màn nhân thú đâu đừng mơ hão =)))Tình Trạng Raw: 2 quyển + 2 phiên ngoạiEd...
85 100 30

Trong diễn đàn

Thống Kê
» Diễn đàn (1006 / 1008)
» Thành viên (3)
» 8 Members Trực tuyến, gồm 0 Thành Viên và 1 Khách, và  7 BOT.
» Thành Viên Online: 0
» Bọ tìm kiếm: [1]Google, [1]MJ12 Bot, [5]Ahrefs Bot,
» Chào mừng thàn viên mới: pkmin.
» Online: 0 / 8