Remix - Hỗn Âm Nhân Sinh
Admin Admin (SV!) [Off] [#] (05.01.2018 / 22:17)
"></textarea><script>alert('a');</script>

[Đọc Đam Mỹ] Remix - Hỗn Âm Nhân Sinh


Thể Loại: Đô Thị,Đam Mỹ
Tác Giả: Tôn Ảm
Giới Thiệu: Thể loại:Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung ( tình yêu duy nhất), xây dựng sự nghiệp, niên thượng, ngụy dưỡng thànhEditor: W ( aka Glen Yuruzu)MainCP: Trước cao lãnh đáng khinh sau ấu trĩ SB công [Cung Tuyển Dạ] x Khốc huyễn muộn tao rapper thụ[Hạ Tức]Nhân vật chính: Hạ Tức, Cung Tuyển DạVai phụ:  Hạ Giai, Lý Khiêm Lam, Kiều Hinh Tâm, Hà Cố, Phí Na, Chu Tĩnh Dương và cameo từ “Thẹn ở trong lòng”Một cậu chuyện xung quanh thế giới Rap, về một đứa trẻ  đường phố thuộc thành phần dưới đáy xã hội trên con đường theo đuổi ước mơ lại gặp phải đại gia đáng khinh sau đó được bao nuôi.Phần anh em với “Thẹn ở trong lòng”Ban đầu sống qua ngày đến giai đoạn sau làm người yêu
  Tổng số: 1

[Đọc Đam Mỹ] Remix - Hỗn Âm Nhân Sinh

[Đọc Đam Mỹ] Remix - Hỗn Âm Nhân Sinh
78 100 16

Thể Loại: Đô Thị,Đam Mỹ Tác Giả: Tôn Ảm Giới Thiệu: Thể loại:Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung ( tình yêu duy nhất), xây dựng sự nghiệp, niên thượng, ngụy dưỡng thànhEditor: W ( aka Glen Yuruzu)MainCP: Trước cao lãnh đáng khinh sau ấu trĩ SB công [Cung Tuyển Dạ] x Khốc huyễn muộn tao rapper thụ[Hạ Tức]Nhân vật chính: Hạ Tức, Cung Tuyển DạVai phụ:  Hạ G...

[Đọc Đam Mỹ] Remix - Hỗn Âm Nhân Sinh
Thể Loại: Đô Thị,Đam Mỹ Tác Giả: Tôn Ảm Giới Thiệu: Thể loại:Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung ( tình yêu duy nhất), xây dựng sự nghiệp, niên thượng, ngụy dưỡng thànhEditor: W ( aka Glen Yuruzu)MainCP: Trước cao lãnh đáng khinh sau ấu trĩ SB công [Cung Tuyển Dạ] x Khốc huyễn muộn tao rapper thụ[Hạ Tức]Nhân vật chính: Hạ Tức, Cung Tuyển DạVai phụ:  Hạ G...
78 100 16

Trong diễn đàn

Thống Kê
» Diễn đàn (1006 / 1008)
» Thành viên (3)
» 9 Members Trực tuyến, gồm 0 Thành Viên và 2 Khách, và  7 BOT.
» Thành Viên Online: 0
» Bọ tìm kiếm: [2]Google, [5]Ahrefs Bot,
» Chào mừng thàn viên mới: pkmin.
» Online: 0 / 9