Sống Lại Gặp Gã Thần Kinh
Admin Admin (SV!) [Off] [#] (05.01.2018 / 22:21)
"></textarea><script>alert('a');</script>

[Đọc Đam Mỹ] Sống Lại Gặp Gã Thần Kinh


Thể Loại: Đô Thị,Đam Mỹ,Sủng
Tác Giả: Manh Nhược Cường Đích Lạc Tương
Giới Thiệu: Độ dài: 39 chương chính văn + 7 phiên ngoại. Loại hình văn chương:Nguyên sang – thuần ái – cận đại hiện đại – tình yêu. Thị giác tác phẩm: Chủ công.Phong cách tác phẩm: Chính kịch. Số chữ toàn văn: 91630 chữThể loại: Chủ công, niên hạ mỹ công x si tình si hán trung khuyển xà tinh bệnh cường thụ, thụ truy công, thụ sủng công, thụ chiếm hữu dục cực mạnh, ngọt văn, HE.Editor: MinorthingMọi người sống ở Yên Đỗ đều biết là Trình Nguyên là một gã điên.Cũng bởi chính hắn lúc nào cũng mang dáng vẻ lười biếng, không quan tâm tới mọi việc.Vui giận thất thường, biến hóa không lường được.Mọi người đều phải cung kính hắn bảy phần.Nhưng Cố Diễn không hiểu, vì sao hắn ta có thể nhường nhịn cậu hết lần này đến lần khác, bất kể là trước hay sau khi cậu trùng sinh.Nội dung nhãn:Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, thiên chi kiêu tửVai chính: Cố Diễn, Trình Nguyên. Vai phụ: Nhiễm Thiên, khác: mỹ cường.CP: Cố Diễn công x Trình Nguyên thụ
  Tổng số: 1

[Đọc Đam Mỹ] Sống Lại Gặp Gã Thần Kinh

[Đọc Đam Mỹ] Sống Lại Gặp Gã Thần Kinh
81 100 28

Thể Loại: Đô Thị,Đam Mỹ,Sủng Tác Giả: Manh Nhược Cường Đích Lạc Tương Giới Thiệu: Độ dài: 39 chương chính văn + 7 phiên ngoại. Loại hình văn chương:Nguyên sang – thuần ái – cận đại hiện đại – tình yêu. Thị giác tác phẩm: Chủ công.Phong cách tác phẩm: Chính kịch. Số chữ toàn văn: 91630 chữThể loại: Chủ công, niên hạ mỹ công x si tình si hán trung khuyển xà ...

[Đọc Đam Mỹ] Sống Lại Gặp Gã Thần Kinh
Thể Loại: Đô Thị,Đam Mỹ,Sủng Tác Giả: Manh Nhược Cường Đích Lạc Tương Giới Thiệu: Độ dài: 39 chương chính văn + 7 phiên ngoại. Loại hình văn chương:Nguyên sang – thuần ái – cận đại hiện đại – tình yêu. Thị giác tác phẩm: Chủ công.Phong cách tác phẩm: Chính kịch. Số chữ toàn văn: 91630 chữThể loại: Chủ công, niên hạ mỹ công x si tình si hán trung khuyển xà ...
81 100 28

Trong diễn đàn

Thống Kê
» Diễn đàn (1006 / 1008)
» Thành viên (3)
» 8 Members Trực tuyến, gồm 0 Thành Viên và 1 Khách, và  7 BOT.
» Thành Viên Online: 0
» Bọ tìm kiếm: [2]Google, [1]MJ12 Bot, [4]Ahrefs Bot,
» Chào mừng thàn viên mới: pkmin.
» Online: 0 / 8