Hi, Guest!
Home
Login
Search
74 view   

Bài 1 trang 13 SGK Đại số 10 - hay

[#1]
tieumi tieumi [FMod] offline
Kẻ Cô Đơn

Giải bài 1 trang 13 SGK Đại số 10. Hãy xác định B bằng cách chỉ ra một tính chất đặc trưng cho các phần tử của nó.

Xem thêm:

Đề bài

a) Cho \(A = \)\(\left\{x ∈\mathbb N| x < 20\text{ và } x \text { chia hết cho } 3\right\}\)Hãy liệt kê các phân tử của tập hợp \(A\).

b) Cho tập hợp \(B = \left\{2, 6, 12, 20, 30\right\}\).

Hãy xác định \(B\) bằng cách chỉ ra một tính chất đặc trưng cho các phần tử của nó.

c) Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp các học sinh lớp em cao dưới \(1m60\).

Lời giải chi tiết

a) Cho \(A =\)\( \left\{x ∈\mathbb N| x < 20\text{ và } x \text { chia hết cho } 3\right\}\)Hãy liệt kê các phân tử của tập hợp \(A\).

Trả lời: \(A = \left\{0, 3, 6, 9, 12, 15, 18\right\}\).

b) \(B = \left\{2, 6, 12, 20, 30\right\}\).

Trả lời: 

c) Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp các học sinh lớp em cao dưới \(1m60\).

C ={ Nam, Hằng, Dũng, Mai, Đào, Mận, Mơ}


  Total: 1

Cùng Chuyên Mục
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đề số 2 - Đại số 10 68
Bài 3 trang 114 SGK Đại số 10 - hay 72
Bài 2 trang 140 SGK Đại số 10 - hay 74
Bài 4 trang 50 (Hàm số bậc hai) SGK Đại số 10 78
Bài 7 trang 107 SGK Đại số 10 - hay 71
Bài 13 trang 25 SGK Đại số 10 - hay 61
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 4 - Đề số 7 - Đại số 10 65
Câu hỏi 6 trang 7 SGK Đại số 10 - hay 69
Bài 1 trang 118 SGK Đại số 10 - hay 62
Bài 17 trang 72 SGK Đại số 10 - hay 66
Bài Ngẫu Nhiên
[Kinh Tế - Quản Lý] Nếu Tôi Biết Được Khi Còn 20 73
[Y Học - Sức Khỏe] Chích Lễ Rất Hay Dễ Học Dễ Làm 60
Đề số 51 - Đề thi thử THPT Quốc gia môn Ngữ văn 75
[Truyện Ngắn - Ngôn Tình] Phụ Nữ Vạn Người Mê 59
"Trong thế giới khốc liệt của AIDS không có khái niệm chúng ta và họ, thế giới đó, im lặng đồng nghĩa với cái chết. Hãy sát cánh cùng tôi, bởi lẽ cuộc 64
[Khoa Học - Kỹ Thuật] Khát Vọng Tới Cái Vô Hạn 65
[Tâm Lý - Kỹ Năng Sống] Tuyển tập Hạt Giống Tâm Hồn 62
[Khoa Học - Kỹ Thuật] Người Mặt Nạ Đen Ở Nước An Giép 69
[Văn Học Việt Nam] Dị Hương 82
[Tiểu Thuyết Nước Ngoài] Câu Chuyện Nghĩa Địa 72
Filter by author
Download Topic

In forum

New at the top
Home | Sitemap | FAQ | RSS
0 / 15

Chia Sẻ Đam Mê