Hi, Guest!
Home
Login
Search
73 view   

Bài 3 trang 105 SGK Đại số 10 - hay

[#1]
tieumi tieumi [FMod] offline
Kẻ Cô Đơn

Giải bài 3 trang 105 SGK Đại số 10. Giải các bất phương trình sau...

Xem thêm:

Đề bài

Giải các bất phương trình sau

a) \(4{x^2} - x + 1 < 0\);     

b) \( - 3{x^2} + x + 4 \ge 0\);

c) \(\frac{1}{x^{2}-4} 0\) biệt thức \(∆ = (-1)^2- 4.4.1 < 0\). Do đó \(f(x) > 0 ,∀x ∈\mathbb R\). 

Vậy bất phương trình \(4{x^2} - x + 1 < 0\) vô nghiệm.

b) \( - 3{x^2} + x + 4 \ge 0\)

Ta xét: \(f(x) = - 3{x^2} + x + 4 = 0 \Leftrightarrow \left[ \matrix{ x = - 1 \hfill \cr x = {4 \over 3} \hfill \cr} \right.\)

Ta có bảng xét dấu: 

Do đó: \( - 3{x^2} + x + 4 \ge 0 \Leftrightarrow  - 1 \le x \le {4 \over 3}.\)

c) \(\frac{1}{x^{2}-4}


  Total: 1

Cùng Chuyên Mục
Câu hỏi 3 trang 54 SGK Đại số 10 - hay 64
Câu hỏi 7 trang 7 SGK Đại số 10 - hay 60
Câu hỏi 1 trang 58 SGK Đại số 10 - hay 74
Bài 4 trang 24 SGK Đại số 10 - hay 74
Bài 2 trang 57 SGK Đại số 10 - hay 64
Bài 2 trang 23 SGK Đại số 10 - hay 78
Bài 2 trang 15 SGK Đại số 10 - hay 73
Câu hỏi 11 trang 9 SGK Đại số 10 - hay 72
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 6 - Đề số 4 - Đại số 10 88
Câu hỏi 3 trang 14 SGK Đại số 10 - hay 69
Bài Ngẫu Nhiên
[Kinh Tế - Quản Lý] Dạy Con Làm Giàu - Tập 5 63
Đọc hiểu bài thơ Tự Tình II - hay 76
[Truyện Ngắn - Ngôn Tình] Chước Phù Dung 77
[Tử Vi - Phong Thủy] Tìm Hiểu Cổ Dịch Huyền Không Học 78
Ý nghĩa bãi xe tăng hỏng trong Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu - Ngữ Văn 12 71
Đề bài: Thuyết minh về mì đất Quảng 50
Phân tích nhân vật Tnú để làm rõ hình tượng người anh hùng cách mạng - Ngữ Văn 12 71
Đàn ông nên lấy vợ đẹp hay xấu 96
[Tiểu Thuyết Nước Ngoài] 9 Tuyệt Chiêu Tóm Kẻ Phóng Đãng 102
Bình luận câu nói nổi tiếng của nhà đại văn hào nước Nga L.Tôn-xtôi: "Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có lí tưởng thì không có phương hướng 74
Filter by author
Download Topic

In forum

New at the top
Home | Sitemap | FAQ | RSS
0 / 29

Chia Sẻ Đam Mê