Hi, Guest!
Home
Login
Search
51 view   

Bài 4 trang 105 SGK Đại số 10 - hay

[#1]
tieumi tieumi [FMod] offline
Kẻ Cô Đơn

Giải bài 4 trang 105 SGK Đại số 10. Tìm các giá trị của tham số m để các phương trình sau vô nghiệm...

Xem thêm:

Đề bài

Tìm các giá trị của tham số \(m\) để các phương trình sau vô nghiệm

a) \((m - 2)x^2+ 2(2m – 3)x + 5m – 6 = 0\); 

b) \((3 - m)x^2- 2(m + 3)x + m + 2 = 0\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Xét với từng Th đề phương trình đã cho là phương trình bậc nhất và phương trình bậc hai.

+) Phương trình bậc hai vô nghiệm \( \Leftrightarrow \Delta  < 0.\)

Lời giải chi tiết

a) +) Với \(m = 2\) phương trình trở thành \(2x + 4 = 0\) có \(1\) nghiệm, do đó trường hợp này không thỏa mãn.

    +) Với \(m\ne 2\)

   Phương trình vô nghiệm nếu:

Vậy phương trình vô nghiệm khi \(m < 1\) hoặc \(m >3.\)

b) +) Với \(m = 3\), phương trình trở thành: \(- 6x + 5 = 0\) có nghiệm. Loại trường hợp \(m = 3\).

    +) Với \(m\ne 3\)

    Phương trình vô nghiệm khi và chỉ khi:

Vậy phương trình vô nghiệm khi \( - \frac{3}{2} < m < - 1. \)

 

 


  Total: 1

Cùng Chuyên Mục
Câu hỏi 1 trang 126 SGK Đại số 10 - hay 53
Câu hỏi 7 trang 35 SGK Đại số 10 - hay 60
Bài 1 trang 105 SGK Đại số 10 - hay 50
Câu hỏi 1 trang 80 SGK Đại số 10 - hay 54
Bài 2 trang 38 SGK Đại số 10 - hay 45
Bài 3 trang 62 SGK Đại số 10 - hay 45
Câu hỏi 3 trang 11 SGK Đại số 10 - hay 59
Bài 5 trang 79 SGK Đại số 10 - hay 43
Bài 2 trang 88 SGK Đại số 10 - hay 47
Câu hỏi 8 trang 8 SGK Đại số 10 - hay 43
Bài Ngẫu Nhiên
[Marketing - Bán hàng] Biến Bất Kỳ Ai Thành Khách Hàng 57
[Y Học - Sức Khỏe] Hoạt Nhân Toát Yếu 57
[Tuổi Học Trò] Sách Của Bạn Tôi 38
[Tiểu Thuyết Nước Ngoài] Vĩnh Biệt Tugumi 45
[Triết Học] Giai Cấp Mới 61
[Truyện Ngắn - Ngôn Tình] Chuyện Tình Núi Brokeback 67
Tác giả đã tô đậm những phẩm chất gì của sông Hương - Ngữ Văn 12 41
[Tử Vi - Phong Thủy] Quốc Văn Chu Giải Diễn Dịch 50
Luyện tập về lập luận phân tích (tiếp theo) 53
Soạn bài tác giả Nam Cao - hay 59
Filter by author
Download Topic

In forum

New at the top
Home | Sitemap | FAQ | RSS
0 / 17

Chia Sẻ Đam Mê