Hi, Guest!
Home
Login
Search
75 view   

Bài 4 trang 105 SGK Đại số 10 - hay

[#1]
tieumi tieumi [FMod] offline
Kẻ Cô Đơn

Giải bài 4 trang 105 SGK Đại số 10. Tìm các giá trị của tham số m để các phương trình sau vô nghiệm...

Xem thêm:

Đề bài

Tìm các giá trị của tham số \(m\) để các phương trình sau vô nghiệm

a) \((m - 2)x^2+ 2(2m – 3)x + 5m – 6 = 0\); 

b) \((3 - m)x^2- 2(m + 3)x + m + 2 = 0\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Xét với từng Th đề phương trình đã cho là phương trình bậc nhất và phương trình bậc hai.

+) Phương trình bậc hai vô nghiệm \( \Leftrightarrow \Delta  < 0.\)

Lời giải chi tiết

a) +) Với \(m = 2\) phương trình trở thành \(2x + 4 = 0\) có \(1\) nghiệm, do đó trường hợp này không thỏa mãn.

    +) Với \(m\ne 2\)

   Phương trình vô nghiệm nếu:

Vậy phương trình vô nghiệm khi \(m < 1\) hoặc \(m >3.\)

b) +) Với \(m = 3\), phương trình trở thành: \(- 6x + 5 = 0\) có nghiệm. Loại trường hợp \(m = 3\).

    +) Với \(m\ne 3\)

    Phương trình vô nghiệm khi và chỉ khi:

Vậy phương trình vô nghiệm khi \( - \frac{3}{2} < m < - 1. \)

 

 


  Total: 1

Cùng Chuyên Mục
Bài 9 trang 50 SGK Đại số 10 - hay 69
Bài 10 trang 25 SGK Đại số 10 - hay 81
Bài 5 trang 50 SGK Đại số 10 - hay 66
Câu hỏi 2 trang 142 SGK Đại số 10 - hay 231
Bài 2 trang 18 SGK Đại số 10 - hay 79
Bài 4 trang 123 SGK Đại số 10 - hay 84
Bài 10 trang 107 SGK Đại số 10 - hay 72
Bài 16 trang 108 SGK Đại số 10 - hay 78
Bài 12 trang 71 SGK Đại số 10 - hay 78
Bài 6 trang 106 SGK Đại số 10 - hay 83
Bài Ngẫu Nhiên
Câu hỏi 7 trang 7 SGK Đại số 10 - hay 59
Binh giảng bài thơ Vội vàng của Xuân Diệu 84
Em đã từng rất mong rằng cuộc sống này đừng quá hối hả 196
[Triết Học] Sự Kiến Tạo Xã Hội Về Thực Tại 79
Phân tích bối cảnh nhặt vợ trong truyện Vợ nhặt của Kim Lân - Ngữ Văn 12 73
Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 - Ngữ văn 10 79
[Lịch Sử - Chính Trị] Kể Chuyện Danh Nhân Việt Nam - Tập 1: Các Vị Tổ Ngành Nghề Việt Nam 78
[Truyện Ngắn - Ngôn Tình] Thương Nhau Để Đó 59
Soạn bài Vi hành - hay 66
Bàn luận về: sống, sống có ích, và sống đẹp - Ngữ Văn 12 71
Filter by author
Download Topic

In forum

New at the top
Home | Sitemap | FAQ | RSS
0 / 29

Chia Sẻ Đam Mê