Hi, Guest!
Home
Login
Search
62 view   

Bài 4 trang 70 SGK Đại số 10 - hay

[#1]
tieumi tieumi [FMod] offline
Kẻ Cô Đơn

Giải bài 4 trang 70 SGK Đại số 10. Giải các phương trình

Xem thêm:

Đề bài

Giải các phương trình

a) \({{3x + 4} \over {x - 2}} - {1 \over {x + 2}} = {4 \over {{x^2} - 4}} + 3\)

b) \({{3{x^2} - 2x + 3} \over {2x - 1}} = {{3x - 5} \over 2}\)

c) \(\sqrt {{x^2} - 4}  = x - 1\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Tìm TXĐ của phương trình.

+) Biến đổi và giải phương trình.

+) Đối chiếu với TXĐ và kết luận nghiệm.

Lời giải chi tiết

a) Quy đồng mẫu thức, rồi khử mẫu thức chung.

ĐKXĐ: \(x≠ ±2\)

\(\Rightarrow \left( {x + 2} \right)\left( {3x + 4} \right) - \left( {x - 2} \right) \)\(= 4 + 3({x^{2}} - 4)\)

\(\Leftrightarrow 3{x^2} + 10x + 8 - x + 2\)\( = 4 + 3{x^2} - 12\)

\(\Leftrightarrow 9x = - 18 \Leftrightarrow x = - 2\text{ (loại)} \)

Vậy phương trình vô nghiệm.

b) ĐKXĐ: \(x ≠{1 \over 2}\)

\(\Rightarrow 2(3{x^2}-{\rm{ }}2x{\rm{ }} + {\rm{ }}3){\rm{ }} \)\(= {\rm{ }}\left( {2x{\rm{ }}-{\rm{ }}1} \right)\left( {3x{\rm{ }}-{\rm{ }}5} \right) \)

\(\eqalign{ & \Leftrightarrow 6{x^2} - 4x + 6 = 6{x^2} - 13x + 5 \cr & \Leftrightarrow 9x + 1 = 0 \cr & \Leftrightarrow x = - {1 \over 9}\text{ (thỏa mãn)} \cr} \)

Vậy phương trình có nghiệm \(x=- {1 \over 9}\)

c) ĐKXĐ:\( x ≥ 1, x^2≥ 4\). Bình phương hai vế:

\(\eqalign{ & \Rightarrow {x^2} - 4 = {(x - 1)^2} \cr & \Leftrightarrow 2x - 5 = 0 \cr & \Leftrightarrow x = {5 \over 2} \text{ (thỏa mãn)}\cr} \)

Vậy phương trình có nghiệm \(x= {5 \over 2}\)


  Total: 1

Cùng Chuyên Mục
Bài 12 trang 107 SGK Đại số 10 - hay 89
Bài 2 trang 62 SGK Đại số 10 - hay 69
Bài 5 trang 88 SGK Đại số 10 - hay 77
Câu hỏi 1 trang 13 SGK Đại số 10 - hay 82
Câu 5 trang 24 SGK Đại số 10 - hay 80
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 4 - Đề số 4 - Đại số 10 72
Câu hỏi 4 trang 75 SGK Đại số 10 - hay 69
Câu hỏi 2 trang 126 SGK Đại số 10 - hay 91
Bài 9 trang 25 SGK Đại số 10 - hay 67
Câu hỏi 3 trang 143 SGK Đại số 10 - hay 118
Bài Ngẫu Nhiên
[Tiểu Thuyết Nước Ngoài] Bác Sĩ Jekyll Và Ông Hyde 85
[Văn Học Việt Nam] Một Đứa Con Đã Khôn Ngoan 82
[Trinh Thám - Hình Sự] Giết Người Đưa Thư 89
[Lịch Sử - Chính Trị] Kể Chuyện Danh Nhân Việt Nam - Tập 9: Danh Nhân Sư Phạm 69
Phân tích nhân vật bà cụ Tứ (Vợ nhặt – Kim Lân) và nhân vật người đàn bà hàng chài (Chiếc thuyền ngoài xa – Nguyễn Minh Châu) để thấy được tình mẫu 366
Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 - Ngữ văn 11 77
[Tiểu Thuyết Nước Ngoài] Emmanuelle - Tập 1 80
Tình huống truyện và ý nghĩa giáo dục của Chiếc thuyền ngoài xa - Ngữ Văn 12 82
Giá trị hiện thực sâu sắc của đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh 69
[Triết Học] Bàn Về Khế Ước Xã Hội 70
Filter by author
Download Topic

In forum

New at the top
Home | Sitemap | FAQ | RSS
0 / 30

Chia Sẻ Đam Mê