Hi, Guest!
Home
Login
Search
248 view    Share  

bbcode youtube cho johncms

[#1]
admin admin [Trùm cuối] offline
"></textarea><script>alert('a');</script>

Mở incfiles/class/bbcode.php
Tìm
 1. public static function tags($var)
 2. {

Thêm
 1. $var = self::youtube($var);

Trước
 1. return $var;
 2. }

Thêm
 1. private static function youtube($var)
 2. {
 3. if (!function_exists('getY')) {
 4. function getY($url) {
 5.  
 6. preg_match('%(?:youtube(?:-nocookie)?.com/(?:[^/]+/.+/|(?:v|e(?:mbed)?)/|.*[?&]v=)|youtu.be/)([^"&?/ ]{11})%i', $url[1], $matches);
 7.  
 8. if (!empty($matches)) {$url = $matches[1];}else{$url = $url[1];}
 9. return '<p style="text-align: center;"><iframe allowfullscreen="" class="vyoutube" frameborder="0" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/'.$url.'?rel=0" width="640"></iframe></p>';
 10. //return $url;
 11. //global $is_mobile;
 12. }}
 13.  
 14.  
 15. return preg_replace_callback('#\\[youtube\\](.+?)\\[/youtube\\]#is', 'getY', $var);

Sau
 1. return $var;
 2. }
[#2]
admin admin [Trùm cuối] offline
"></textarea><script>alert('a');</script>


thử bbcode

  Total: 2

Cùng Chuyên Mục
Share   Hướng dẫn mod auto hình ảnh không dùng bbcode cho johncms 204
Share   bbcode youtube cho johncms 248
Share   Module Prefix - Tiền tố bài viết JohnCMS 153
Mod xóa đính kèm trong bài viết cho johncms 131
Mod màu nick cho johncms mới 106
Hướng dẫn mod thêm các định dạng file upload cho JohnCMS 110
Mod bài viết mới cho JohnCMS 6.xx kết hợp với JS 90
Bài Ngẫu Nhiên
Phân tích hoàn cảnh trớ trêu mà nhân vật Hồn Trương Ba đã rơi vào từ khi phải trú ngụ trong thân xác anh hàng thịt - Ngữ văn 12 65
Câu hỏi 11 trang 9 SGK Đại số 10 - hay 62
[Tiểu Thuyết Nước Ngoài] Đẹp Và Buồn 78
[Truyện Ngắn - Ngôn Tình] Dục Lạc Chân Kinh 69
Soạn bài Diễn đạt trong văn nghị luận 65
[Truyện Ngắn - Ngôn Tình] Nữ hoàng tin đồn 61
Soạn bài Phương pháp thuyết minh - Ngữ văn 10 65
[Khoa Học - Kỹ Thuật] Vũ Trụ Trong Vỏ Hạt Dẻ 70
[Triết Học] Cộng Hòa (The Republic) 61
[Truyện Ngắn - Ngôn Tình] Sắc Đẹp Thay Cơm 70
Filter by author
Download Topic

In forum

New at the top
Home | Sitemap | FAQ | RSS
0 / 14

Chia Sẻ Đam Mê