Hi, Guest!
Home
Login
Search
82 view   

Câu hỏi 4 trang 55 SGK Đại số 10 - hay

[#1]
tieumi tieumi [FMod] offline
Kẻ Cô Đơn

Giải câu hỏi 4 trang 55 SGK Đại số 10. Các phương trình sau có tập nghiệm bằng nhau hay không...

Xem thêm:

Đề bài

Các phương trình sau có tập nghiệm bằng nhau hay không?

\(a)\,\left\{ \matrix{ {x^2} + x = 0 \hfill \cr {{4x} \over {x - 3}} + x = 0 \hfill \cr} \right.\)

b) x2 – 4 = 0 và 2 + x = 0 ?

Lời giải chi tiết

a) x2 + x = 0 ⇔ x(x + 1) = 0 ⇔ x = 0 hoặc x = -1

Tập nghiệm của phương trình là S = {0;-1}

\({{4x} \over {x - 3}} + x = 0\)

ĐKXĐ: x ≠ 3

⇒ 4x + x(x - 3) = 0

⇔ x2 + x = 0 ⇔ x(x + 1) = 0 ⇔ x = 0 hoặc x = -1

Tập nghiệm của phương trình là S={0;-1}

Vậy hai phương trình trên có cùng tập nghiệm.

b) x2 – 4 = 0 ⇔ x = ±2

Tập nghiệm của phương trình là S = {2;-2}

* 2 + x = 0 ⇔ x = -2

Tập nghiệm của phương trình là S ={-2}

Vậy hai phương trình trên không cùng tập nghiệm.


  Total: 1

Cùng Chuyên Mục
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đề số 2 - Đại số 10 80
Bài 2 trang 140 SGK Đại số 10 - hay 88
Bài 12 trang 25 SGK Đại số 10 - hay 78
Câu hỏi 5 trang 34 SGK Đại số 10 - hay 76
Bài 3 trang 70 SGK Đại số 10 - hay 75
Câu hỏi 1 trang 74 SGK Đại số 10 - hay 77
Bài 9 trang 71 SGK Đại số 10 - hay 80
Câu hỏi 1 trang 116 SGK Đại số 10 - hay 94
Câu hỏi 5 trang 145 SGK Đại số 10 - hay 93
Bài 1 trang 105 SGK Đại số 10 - hay 78
Bài Ngẫu Nhiên
Bài 8 trang 63 SGK Đại số 10 - hay 64
Nêu các đề tài chính trong sáng tác của Nam Cao trước Cách mạng tháng Tám - Ngữ Văn 12 71
[Y Học - Sức Khỏe] Chứng Biến Đổi Cơ Thể Thời Kỳ Mãn Kinh 75
Phân tích ý tưởng của Nguyễn Thi được thể hiện qua lời nói của nhân vật chú Năm - Ngữ Văn 12 77
Trình bày cảm nhận và ấn tượng của anh (chị) về Lor-ca - Ngữ Văn 12 70
[Truyện Ngắn - Ngôn Tình] Thất Dạ Tuyết 75
Soạn bài Luyện tập thao tác lập luận phân tích 77
Câu hỏi 1 trang 100 SGK Đại số 10 - hay 79
Phân tích Bài ca ngắn đi trên bãi cát (Sa hành đoản ca) của Cao Bá Quát. 65
Câu hỏi 2 trang 54 SGK Đại số 10 - hay 57
Filter by author
Download Topic

In forum

New at the top
Home | Sitemap | FAQ | RSS
0 / 20

Chia Sẻ Đam Mê