Hi, Guest!
Home
Login
Search
231 view   

Câu hỏi 2 trang 142 SGK Đại số 10 - hay

[#1]
tieumi tieumi [FMod] offline
Kẻ Cô Đơn

Giải câu hỏi 2 trang 142 SGK Đại số 10. Tính:...

Xem thêm:

Đề bài

Tính: \(\sin {{25\pi } \over 4};\,\cos ( - {240^0});\,tan( - {405^0})\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{ & \sin {{25\pi } \over 4} = \sin (6\pi + {\pi \over 4}) = \sin {\pi \over 4} = {{\sqrt 2 } \over 2} \cr & \cos ( - {240^0}) = \cos ( - {180^0} - {60^0}) = \cos ( - {60^0}) = \cos {60^0} = {1 \over 2} \cr & tan( - {405^0}) = tan( - {360^0} - {45^0}) = - \tan {45^0} = - 1 \cr} \)

loigiaihay


  Total: 1

Cùng Chuyên Mục
Câu hỏi 1 trang 74 SGK Đại số 10 - hay 77
Câu hỏi 3 trang 12 SGK Đại số 10 - hay 70
Bài 5 trang 88 SGK Đại số 10 - hay 77
Câu hỏi 1 trang 113 SGK Đại số 10 - hay 67
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 2 - Đề số 3 - Đại số 10 74
Bài 1 trang 50 SGK Đại số 10 - hay 81
Share   12 ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA CHƯƠNG 4 ĐS 10. 149
Bài 3 trang 105 SGK Đại số 10 - hay 73
Câu hỏi 3 trang 11 SGK Đại số 10 - hay 84
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 4 - Đề số 5 - Đại số 10 65
Bài Ngẫu Nhiên
[Kinh Tế - Quản Lý] Dạy Con Làm Giàu - Tập 6 72
[Y Học - Sức Khỏe] Kim Quỹ Ngọc Hàm Kinh 74
[Truyện Ngắn - Ngôn Tình] Em Đừng Mong Chúng Ta Là Người Dưng 63
Soạn bài Khái quát văn học dân gian Việt Nam - Ngắn gọn nhất 73
[Văn Hóa - Tôn Giáo] Kinh Thánh (Bản Dịch Thế Giới Mới) 86
Soạn bài Lầu Hoàng Hạc - hay 86
Phân tích ngôn từ nghệ thuật trong bài thơ Đàn ghi-ta của Lor-ca - Ngữ Văn 12 64
[Tâm Lý - Kỹ Năng Sống] Lời Vàng Của Bố 68
Về truyện ngắn Chí Phèo của Nam Cao - Ngữ Văn 12 58
Có lúc lặng buồn cho những cơn gió thoảng qua 95
Filter by author
Download Topic

In forum

New at the bottom
Home | Sitemap | FAQ | RSS
0 / 32

Chia Sẻ Đam Mê