Hi, Guest!
Home
Login
Search
55 view   

[Khoa Học - Kỹ Thuật] Nguồn Gốc Của Muôn Loài

[#1]
tieumi tieumi [FMod] offline
Kẻ Cô Đơn

Nguồn gốc các loài của Charles Darwin (xuất bản năm 1859) có thể được coi là một trong các ấn phẩm khoa học tiêu biểu và là tác phẩm nòng cốt của ngành sinh học tiến hóa. Tên đầy đủ của cuốn sách là Về nguồn gốc các loài thông qua chọn lọc tự nhiên, hay việc gìn giữ các chủng đặc ân thông qua cuộc đấu tranh sinh tồn.Cuốn sách giới thiệu giả thuyết cho rằng dân số các loài tiến hóa qua các thế hệ thông qua một quá trình chọn lọc tự nhiên. Điều này gây tranh cãi vì nó mâu thuẫn với các niềm tin tôn giáo lúc đó đặt bên dưới các giả thuyết về sinh vật học. Quyển sách của Darwin đã là tột đỉnh của bằng chứng mà ông đã tích lũy trước đó trong chuyến đi của Beagle vào thập niên 1830 và được mở rộng ra thông qua các cuộc điều tra và thí nghiệm kể từ khi ông quay về.

[Khoa Học - Kỹ Thuật] Nguồn Gốc Của Muôn Loài

EPUB MOBI PRC PDF

  Total: 1

Cùng Chuyên Mục
[Kinh Tế - Quản Lý] Giáo Trình Kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp Thương Mại 72
[Truyện Ngắn - Ngôn Tình] Cô Nàng Hotboy 74
[Văn Hóa - Tôn Giáo] Bài Học Ngàn Vàng 69
[Khoa Học - Kỹ Thuật] Thần Thoại Sisyphus 67
[Văn Hóa - Tôn Giáo] Văn Hoá Lối Sống Của Người Theo Hồi Giáo 68
[Lịch Sử - Chính Trị] Hoàng Lê nhất thống chí 64
[Kiến Trúc - Xây Dựng] Nghệ Thuật Kiến Trúc Theo Văn Hóa Cổ Trung Hoa 62
[Tâm Lý - Kỹ Năng Sống] Vài Lời Ngỏ Với Bạn Trẻ 58
[Lịch Sử - Chính Trị] Larry Page Và Google - Sắp Xếp Lại Hệ Thống Thông Tin Toàn Cầu 72
[Trinh Thám - Hình Sự] Thược Dược Đen 66
Bài Ngẫu Nhiên
Soạn bài Tấm Cám - Ngắn gọn nhất - hay 79
Đề số 62 - Đề thi thử THPT Quốc gia môn Ngữ văn 71
[Tâm Lý - Kỹ Năng Sống] Nghệ Thuật Sống Tự Tin 70
[Trinh Thám - Hình Sự] Bức Thư Mất Trộm 89
[Lịch Sử - Chính Trị] Nam Kỳ Cố Sự 67
[Văn Học Việt Nam] Cơ Hội Của Chúa 62
[THƠ] NẾU 106
[Kinh Tế - Quản Lý] M&A Thông Minh 82
[Tử Vi - Phong Thủy] Sắp Xếp Nhà Cửa Theo Phong Thủy 68
[Tiểu Thuyết Nước Ngoài] Và Chúa Đã Tạo Ra Đàn Bà 61
Filter by author
Download Topic

In forum

New at the top
Home | Sitemap | FAQ | RSS
0 / 16

Chia Sẻ Đam Mê