Hi, Guest!
Home
Login
Search
64 view   

[Lịch Sử - Chính Trị] Chiến Quốc Sách

[#1]
tieumi tieumi [FMod] offline
Kẻ Cô Đơn

Qua thời Chiến Quốc, số chư hầu giảm xuống còn trên một chục: Tề, Tần, Sở, Triệu, Ngụy, Hàn... ; nhưng chỉ có bảy nước lớn tranh hùng với nhau, tức: Tần, Tề, Sở, Hàn, Ngụy, Triệu, Yên. Trong số thất hùng, mạnh nhất là Tần, Sở, Tề vì đất đai đã rộng mà tài nguyên lại nhiều.

Các nước đó tổ chức những liên minh để đánh lẫn nhau. Có hai kế hoạch liên minh lớn nhất là kế hoạch "hợp tung" của Tô Tần và kế hoạch "liên hoành" của Trương Nghi. Tung có nghĩa là đường dọc mà hoành có nghĩa là đường ngang. Các nước từ Bắc tới Nam, tức từ Yên đến Sở liên hợp với nhau thành một cái trục dọc để chống lại Tần, cho nên gọi là hợp tung. Để chống lại thế đó, Trương Nghi thuyết phục một số nước ở phía đông Tần cắt đầu cầu hoà với Tần thành một trục ngang để đánh các nước kia, cho nên gọi là liên hoành. Tới cuối thời chiến quốc, rốt cuộc các mâu thuẫn lần lần tập trung tại thành mâu thuẫn giữa Tần và sáu nước: Hàn, Ngụy, Triệu, Yên, Tề, Sở.

Càng gần tới mãn cục thì chiến tranh càng khốc liệt mà tình cảnh càng bi đát: có nước bắt lính tới một phần năm dân số, ông già bảy chục tuổi cũng phải tòng quân, có nước thu thuế của dân tới hai phần ba huê lợi mới đủ nuôi quan đội. Trong khi đó, các chính khách, các nhà du thuyết bôn tẩu không ngớt từ nước này qua nước khác, tấp nập trên đường, xe ngựa nối  nhau, tán lọng chạm nhau, vàng bạc châu báu tuôn ra để mua chuộc nhau, ly tán nhau, phản gián nhau.

Thời đó là thời "đánh nhau để tranh đất, giết người đầy đồng; đánh nhau để tranh thành, giết người tranh đất, giết người đầy đồng; bực thánh vương nào ra đời; các vua chư hầu thì phóng túng, bọn xử sĩ thì bàn ngang luận càn", thời "không duy uy quyền thì không đứng được, không dùng thế lực thì không thi hành được chính trị".

Sở dĩ có cảnh loạn lạc đó, là vì xã hội Trung Hoa đương biến chuyển mạnh về phương diện chính trị, văn hoá, kinh tế.

Cái thế ở đầu đời Chu chỉ tạm vững khi nhà Chu còn mạnh. Khi nhà Chu bắt đầu suy, dời đô qua phía đông thì các nước chư hầu tất tranh giành nhau, vua Chu can thiệp, ngăn cản không được, do đó có nước thì mạnh lên, có nước thì suy đi. Một nước mà suy thì tất có một bọn quí tộc mất địa vị. Muốn phục hồi địa vị, họ phải dùng những người tài giỏi về chính trị, quân sự, kinh tế, trong mọi giới, cả trong giới bình quân. Nhờ vậy mà bọn giai cấp sĩ phu, lần lần tránh được quyền hành của bọn quí tộc.

[Lịch Sử - Chính Trị] Chiến Quốc Sách

PDF

  Total: 1

Cùng Chuyên Mục
[Tiểu Thuyết Nước Ngoài] Bí Mật Của Jane 54
[Hồi Ký - Tuỳ Bút] Totto-Chan Bên Cửa Sổ 63
[Triết Học] Thế giới của Sophie 66
[Lịch Sử - Chính Trị] Kể Chuyện Danh Nhân Việt Nam - Tập 2: Những Người Việt Nam Đi Tiên Phong 52
[Y Học - Sức Khỏe] Món Ăn Bài Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch 49
[Tuổi Học Trò] Chú Bé Rắc Rối 62
[Y Học - Sức Khỏe] Suối Nguồn Tươi Trẻ 46
[Tiểu Thuyết Trung Quốc] Tùy Đường Diễn Nghĩa 63
[Trinh Thám - Hình Sự] Điều lệnh thứ 11 61
[Huyền bí - Giả tưởng] Trải nghiệm mặc khải thứ mười 50
Bài Ngẫu Nhiên
[Kinh Tế - Quản Lý] M&A Căn Bản 57
Tóm tắt tình huống truyện tác phẩm “Chữ người tử tù”? 57
[Truyện Ngắn - Ngôn Tình] Bông Cúc Nhỏ 48
[Văn Học Việt Nam] Bên Kia Bờ Ảo Vọng 49
Qua hai nhân vật Mị và A Phủ, hãy nêu giá trị hiện thực và nhân đạo của tác phẩm Vợ chồng A Phủ - Ngữ Văn 12 - (Bài 1) 58
[Văn Hóa - Tôn Giáo] Đường Đến Các Di Sản Thế Giới Miền Trung 57
Soạn bài Văn bản văn học - Ngắn gọn nhất 64
Viết đoạn văn ngắn về bản sắc dân tộc đậm đà trong thơ Tố Hữu 42
[Kinh Tế - Quản Lý] Thị Trường Chứng Khoán 69
Soạn bài Chiếu cầu hiền trang 68 SGK Văn 11 64
Filter by author
Download Topic

In forum

New at the top
Home | Sitemap | FAQ | RSS
0 / 15

Chia Sẻ Đam Mê