Hi, Guest!
Home
Login
Search
84 view   

[Lịch Sử - Chính Trị] Chiến Quốc Sách

[#1]
tieumi tieumi [FMod] offline
Kẻ Cô Đơn

Qua thời Chiến Quốc, số chư hầu giảm xuống còn trên một chục: Tề, Tần, Sở, Triệu, Ngụy, Hàn... ; nhưng chỉ có bảy nước lớn tranh hùng với nhau, tức: Tần, Tề, Sở, Hàn, Ngụy, Triệu, Yên. Trong số thất hùng, mạnh nhất là Tần, Sở, Tề vì đất đai đã rộng mà tài nguyên lại nhiều.

Các nước đó tổ chức những liên minh để đánh lẫn nhau. Có hai kế hoạch liên minh lớn nhất là kế hoạch "hợp tung" của Tô Tần và kế hoạch "liên hoành" của Trương Nghi. Tung có nghĩa là đường dọc mà hoành có nghĩa là đường ngang. Các nước từ Bắc tới Nam, tức từ Yên đến Sở liên hợp với nhau thành một cái trục dọc để chống lại Tần, cho nên gọi là hợp tung. Để chống lại thế đó, Trương Nghi thuyết phục một số nước ở phía đông Tần cắt đầu cầu hoà với Tần thành một trục ngang để đánh các nước kia, cho nên gọi là liên hoành. Tới cuối thời chiến quốc, rốt cuộc các mâu thuẫn lần lần tập trung tại thành mâu thuẫn giữa Tần và sáu nước: Hàn, Ngụy, Triệu, Yên, Tề, Sở.

Càng gần tới mãn cục thì chiến tranh càng khốc liệt mà tình cảnh càng bi đát: có nước bắt lính tới một phần năm dân số, ông già bảy chục tuổi cũng phải tòng quân, có nước thu thuế của dân tới hai phần ba huê lợi mới đủ nuôi quan đội. Trong khi đó, các chính khách, các nhà du thuyết bôn tẩu không ngớt từ nước này qua nước khác, tấp nập trên đường, xe ngựa nối  nhau, tán lọng chạm nhau, vàng bạc châu báu tuôn ra để mua chuộc nhau, ly tán nhau, phản gián nhau.

Thời đó là thời "đánh nhau để tranh đất, giết người đầy đồng; đánh nhau để tranh thành, giết người tranh đất, giết người đầy đồng; bực thánh vương nào ra đời; các vua chư hầu thì phóng túng, bọn xử sĩ thì bàn ngang luận càn", thời "không duy uy quyền thì không đứng được, không dùng thế lực thì không thi hành được chính trị".

Sở dĩ có cảnh loạn lạc đó, là vì xã hội Trung Hoa đương biến chuyển mạnh về phương diện chính trị, văn hoá, kinh tế.

Cái thế ở đầu đời Chu chỉ tạm vững khi nhà Chu còn mạnh. Khi nhà Chu bắt đầu suy, dời đô qua phía đông thì các nước chư hầu tất tranh giành nhau, vua Chu can thiệp, ngăn cản không được, do đó có nước thì mạnh lên, có nước thì suy đi. Một nước mà suy thì tất có một bọn quí tộc mất địa vị. Muốn phục hồi địa vị, họ phải dùng những người tài giỏi về chính trị, quân sự, kinh tế, trong mọi giới, cả trong giới bình quân. Nhờ vậy mà bọn giai cấp sĩ phu, lần lần tránh được quyền hành của bọn quí tộc.

[Lịch Sử - Chính Trị] Chiến Quốc Sách

PDF

  Total: 1

Cùng Chuyên Mục
[Y Học - Sức Khỏe] Cẩm Nang Thực Phẩm Hợp, Kỵ 77
[Kinh Tế - Quản Lý] Kiếm Tiền Siêu Tốc 89
[Lịch Sử - Chính Trị] Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh (Tập 8) - Thời Lê Sơ 61
[Tâm Lý - Kỹ Năng Sống] Thomas Watson Sr. Và IBM - Xác Lập Công Thức Tư Duy 69
[Tuổi Học Trò] Lá Nằm Trong Lá 160
[Khoa Học - Kỹ Thuật] Trí Tuệ Giả Tạo: Internet Đã Làm Gì Chúng Ta? 64
[Tâm Lý - Kỹ Năng Sống] 10 Nguyên Tắc Trở Thành Nhân Tài Của Bill Gates 53
[Tiểu Thuyết Nước Ngoài] Vợ Người Du Hành Thời Gian 65
[Khoa Học - Kỹ Thuật] Thần Thoại Sisyphus 77
[Khoa Học - Kỹ Thuật] Hãy Trả Lời Em Tại Sao? - Tập 03 69
Bài Ngẫu Nhiên
Nghị luận câu "Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội” - Ngữ Văn 12 54
[Y Học - Sức Khỏe] Bấm Huyệt Nơi Bàn Chân 77
[Kinh Tế - Quản Lý] Mô thức mới cho thị trường tài chính 65
[Văn Hóa - Tôn Giáo] Tìm Về Bản Sắc Văn Hóa Việt Nam 66
[Truyện Ngắn - Ngôn Tình] Tam Nương Nhất Khoái 147
[Triết Học] Hiện Tượng Krishnamurti 82
[Truyện Ngắn - Ngôn Tình] Tam sinh tam thế, thập lý đào hoa 70
Em xấu thế này, anh có chán em không? 89
[Y Học - Sức Khỏe] Thần Kinh Học Trẻ Em 63
[Truyện Ngắn - Ngôn Tình] Áo ai xanh cho lòng ai vương vấn 65
Filter by author
Download Topic

In forum

New at the top
Home | Sitemap | FAQ | RSS
0 / 24

Chia Sẻ Đam Mê