Hi, Guest!
Home
Login
Search
125 view   

Mod màu nick cho johncms mới

[#1]
tieumi tieumi [FMod] offline
Kẻ Cô Đơn

thêm trong function
cách dùng như cũ
 1. /////////////////màu nick
 2. public static function maunick($id) {
 3. $ban = self::$db->query("SELECT COUNT(*) FROM `cms_ban_users` WHERE `user_id` = '" . $id . "' AND `ban_time` > '" . time() . "'")->fetchColumn();
 4. $user = self::$db->query("SELECT * FROM `users` WHERE `id` = '" . $id . "'")->fetch();
 5. if($ban > 0) {
 6. $out[]= '<s><span class="black">' . $user['name'] . '</span></s>';
 7. } else {
 8. if($user['rights'] == 0) {$font = '264564';}
 9. if($user['rights'] == 1) {$font = '009900';}
 10. if($user['rights'] == 2) {$font = '009900';}
 11. if($user['rights'] == 3) {$font = '009900';}
 12. if($user['rights'] == 6) {$font = '0099cc';}
 13. if($user['rights'] == 7) {$font = 'ff0000';}
 14. if($user['rights'] == 9) {$font = 'ff0000';}
 15. if($user['rights'] == 10) {$font = '8A2BE2';}
 16. $out.= '<span style="color:#'.$font.'">' . $user['name'] . '</span>';
 17. }
 18. return $out;
 19. }

  Total: 1

Cùng Chuyên Mục
Share   Module Prefix - Tiền tố bài viết JohnCMS 193
Mod màu nick cho johncms mới 125
Hướng dẫn mod thêm các định dạng file upload cho JohnCMS 131
Share   bbcode youtube cho johncms 269
Mod bài viết mới cho JohnCMS 6.xx kết hợp với JS 115
Mod xóa đính kèm trong bài viết cho johncms 147
Share   Hướng dẫn mod auto hình ảnh không dùng bbcode cho johncms 222
Bài Ngẫu Nhiên
[Tiểu Thuyết Nước Ngoài] Nhà Khổ Hạnh Và Gã Lang Thang 110
Bài 1 trang 118 SGK Đại số 10 - hay 72
Tôi không thích những mối quan hệ không rõ ràng 84
Em hãy trình bày suy nghĩ của mình về bệnh thành tích - một căn bệnh gây tác hại không nhỏ đối với sự phát triển của xã hội ta hiện nay - Ngữ Văn 12 72
Diễn biến tâm lý của Mị khi nghe tiếng sáo trong đêm “tình xuân” – Vợ chồng A Phủ - Ngữ Văn 12 74
[Truyện Ngắn - Ngôn Tình] Số 31 Đường Giấc Mơ 78
Phân tích một số bài thơ để làm sáng tỏ chất nghệ sĩ độc đáo theo quan niệm của M.Goóc-ki - Ngữ Văn 12 74
[Lịch Sử - Chính Trị] Mẹ Teresa - Trên Cả Tình Yêu 88
[Y Học - Sức Khỏe] Bệnh Phụ Nữ Và Cách Điều Trị 95
[Y Học - Sức Khỏe] Mát-Xa Tai Chữa Bách Bệnh 96
Filter by author
Download Topic

In forum

New at the top
Home | Sitemap | FAQ | RSS
0 / 175

Chia Sẻ Đam Mê