Hi, Guest!
Home
Login
Search
726 view    Thông báo  

Thông báo tiến trình nâng cấp cập nhật

1 2 3 >>
[#1]
admin admin [Trùm cuối] offline
"></textarea><script>alert('a');</script>

* Ngày 7/1/2019 cài mới johncms 6.2.2
+ fix lỗi mainmmenu
+ thêm bài viết mới ra trang chủ
[#2]
admin admin [Trùm cuối] offline
"></textarea><script>alert('a');</script>

[add] chứng chỉ ssl
 1. Options -Indexes
 2. ErrorDocument 402 https://minhphuong.name.vn/?err
 3. ErrorDocument 403 https://minhphuong.name.vn/?err
 4. ErrorDocument 404 https://minhphuong.name.vn/?err
 5. ErrorDocument 500 https://minhphuong.name.vn/?err
 6. DirectoryIndex index.php
 7.  
 8. RemoveHandler .phtml .php3 .php4 .php5 .php6 .phps .cgi .pl .asp .aspx .shtml .shtm .fcgi .fpl .jsp .py
 9. AddType application/x-httpd-php-source .phtml .php3 .php4 .php5 .php6 .phps .cgi .pl .asp .aspx .shtml .shtm .fcgi .fpl .jsp .py
 10. RewriteEngine on
 11.  
 12. RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.(.*)$ [NC]
 13. RewriteRule ^(.*)$ https://%1/$1 [R=301,L]
 14.  
 15. RewriteCond %{HTTPS} !on
 16. RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L]
[#3]
admin admin [Trùm cuối] offline
"></textarea><script>alert('a');</script>

+ thêm chuyên mục
[#4]
admin admin [Trùm cuối] offline
"></textarea><script>alert('a');</script>

fix css
[#5]
admin admin [Trùm cuối] offline
"></textarea><script>alert('a');</script>

thêm trả lời nhanh
[#6]
tieumi tieumi [FMod] offline
Kẻ Cô Đơn

fix 1 số lỗi nhỏ
[#7]
tieumi tieumi [FMod] offline
Kẻ Cô Đơn

# admin (07.01.2019 / 11:06)
thêm trả lời nhanh
test quote
Edited admin (07.01.2019 / 20:46) [2]
[#8]
admin admin [Trùm cuối] offline
"></textarea><script>alert('a');</script>

thêm bv cùng chuyên mục
thêm bv ngẫu nhiên
[#9]
tieumi tieumi [FMod] offline
Kẻ Cô Đơn

thêm màu nick
[#10]
tieumi tieumi [FMod] offline
Kẻ Cô Đơn

fiix lỗi avatar
[#11]
admin admin [Trùm cuối] offline
"></textarea><script>alert('a');</script>

Chap 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ( Click +/-)
thuwe
[#12]
admin admin [Trùm cuối] offline
"></textarea><script>alert('a');</script>

thêm rwurl
[#13]
admin admin [Trùm cuối] offline
"></textarea><script>alert('a');</script>

# tieumi (07.01.2019 / 11:26)
fix 1 số lỗi nhỏ
quote lần 2
[#14]
tieumi tieumi [FMod] offline
Kẻ Cô Đơn

bbcode dl và img
[#15]
admin admin [Trùm cuối] offline
"></textarea><script>alert('a');</script>

phải đăng kí thành viên để được chuyển hướng
[#16]
admin admin [Trùm cuối] offline
"></textarea><script>alert('a');</script>

thêm button download và demo
[#17]
admin admin [Trùm cuối] offline
"></textarea><script>alert('a');</script>

+ mod ẩn link với khách
[#18]
admin admin [Trùm cuối] offline
"></textarea><script>alert('a');</script>

index.php?act=say&amp;id=
[#19]
admin admin [Trùm cuối] offline
"></textarea><script>alert('a');</script>

ưfvjinveihrfrq
[#20]
admin admin [Trùm cuối] offline
"></textarea><script>alert('a');</script>

 1. '.$home.'/forum/

  Total: 51
1 2 3 >>

Cùng Chuyên Mục
Thông báo   Thông báo tiến trình nâng cấp cập nhật 726
Bài Ngẫu Nhiên
Câu hỏi 2 trang 121 SGK Đại số 10 - hay 74
Lập luận phân tích - hay 66
[Lịch Sử - Chính Trị] Cố Đô Hoa Lư Lịch Sử Và Danh Thắng 71
Soạn bài Tóm tắt văn bản nghị luận - Ngắn gọn nhất 61
[Truyện Ngắn - Ngôn Tình] Những Đàn Bà Ngoại Tình - Tập 1 62
Câu hỏi 1 trang 80 SGK Đại số 10 - hay 69
Soạn bài Thề Nguyền - hay 71
Soạn bài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn - Ngắn gọn nhất 58
[Truyện Ngắn - Ngôn Tình] Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi 71
Bài 1 trang 50 SGK Đại số 10 - hay 74
Filter by author
Download Topic

In forum

New at the top
Home | Sitemap | FAQ | RSS
0 / 14

Chia Sẻ Đam Mê