Hi, Guest!
Home
Login
Search
727 view    Thông báo  

Thông báo tiến trình nâng cấp cập nhật

<< 1 2 3
[#41]
admin admin [Trùm cuối] offline
"></textarea><script>alert('a');</script>

Thông báo tiến trình nâng cấp cập nhật - Trang 3

[#42]
admin admin [Trùm cuối] offline
"></textarea><script>alert('a');</script>

1.Duøng ñònh nghóa, CMR:
a) \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 2} (2x + 3) = 7\)b) \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 3} \frac{{x + 1}}{{2(x - 1)}} = 1\)c) \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 1} \frac{{{x^2} - 3x + 2}}{{x - 1}} = - 1\)
[#43]
admin admin [Trùm cuối] offline
"></textarea><script>alert('a');</script>

a) \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 0} ({x^3} + 5{x^2} + 10x)\)
b) \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 1} \frac{{\sqrt {{x^2} - 5x + 6} }}{{x - 2}}\)
c) \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 3} \sqrt {x - 1} \)
d) \[\mathop {\lim }\limits_{x \to - 2} \frac{{2{x^2} + 3x + 1}}{{ - {x^2} + 4x + 2}}\]

e) \[\mathop {\lim }\limits_{x\,\, \to \,\,1} \left( {\frac{1}{{1 + x}} - \frac{1}{{1 - 2{x^3}}}} \right)\]
f) \[\mathop {\lim }\limits_{x\,\, \to \,\,0} \frac{{{x^2} - 4}}{{{x^3} - 3x + 2}}\]
g) \[\mathop {\lim }\limits_{x\,\, \to \,\,1} \frac{{\sqrt {1 + x} - \sqrt {1 - x} }}{x}\]

h) \[\mathop {\lim }\limits_{x\,\, \to \,\,\frac{\pi }{2}} \frac{{\sin x}}{x}\]
i) \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 0} \frac{1}{{\cos x}}\) j)\(\mathop {\lim }\limits_{x \to 0} \frac{{\tan x + {\mathop{\rm s}\nolimits} {\rm{in2x}}}}{{\cos x}}\)
k)\[\mathop {\lim }\limits_{x\,\, \to \,\,\frac{\pi }{4}} \frac{{tgx}}{{\pi - x}}\]
[#44]
admin admin [Trùm cuối] offline
"></textarea><script>alert('a');</script>

a)\[\mathop {\lim }\limits_{x\,\, \to \,\,2} \frac{{{x^2} - 4}}{{{x^2} - 3x + 2}}\] b) \[\mathop {\lim }\limits_{x\,\, \to \,\, - 1} \frac{{{x^2} - 1}}{{{x^2} + 3x + 2}}\]c)\[\mathop {\lim }\limits_{x\,\, \to \,\,5} \frac{{{x^2} - 5x}}{{{x^2} - 25}}\]d)\[\mathop {\lim }\limits_{x\,\, \to \,\,2} \frac{{{x^2} - 2x}}{{ - 2{x^2} + 6x - 4}}\]
e)\[\mathop {\lim }\limits_{x\,\, \to \,\,1} \frac{{{x^3} - 3x + 2}}{{{x^4} - 4x + 3}}\] f) \[\mathop {\lim }\limits_{x\,\, \to \,\,1} \frac{{{x^3} - {x^2} - x + 1}}{{ - {x^2} + 3x - 2}}\] g) \[\mathop {\lim }\limits_{x \to {\rm{ }} - 2} \frac{{2{x^2} + x - 6}}{{{x^3} + 8}}\] h) \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 3} \frac{{{x^4} - {x^2} - 72}}{{{x^2} - 2x - 3}}\)
i) \(\mathop {\lim }\limits_{x \to - 1} \frac{{{x^5} + 1}}{{{x^3} + 1}}\) j) \[\mathop {\lim }\limits_{x\,\, \to \,\,3} \frac{{{x^3} - 5{x^2} + 3x + 9}}{{{x^4} - 8{x^2} - 9}}\]k) \[\mathop {\lim }\limits_{x \to 1} \frac{{2{x^4} + 8{x^3} + 7{x^2} - 4x - 4}}{{3{x^3} + 14{x^2} + 20x + 8}}\]
l) \[\mathop {\lim }\limits_{x \to {\rm{ }} - 2} \frac{{{x^3} - 3{x^2} - 9x + 2}}{{{x^3} - x + 6}}\] m) \[\mathop {\lim }\limits_{x \to 1} \left( {\frac{2}{{{x^2} - 1}} - \frac{1}{{x - 1}}} \right)\] n) \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 1} \left( {\frac{1}{{1 - x}} - \frac{3}{{1 - {x^3}}}} \right)\)o)\[\mathop {\lim }\limits_{x \to 1} \frac{{x - 5{x^5} + 4{x^6}}}{{{{(1 - x)}^2}}}\]
p) \[\mathop {\lim }\limits_{h\, \to \,0} \frac{{{{(x + h)}^3} - {x^3}}}{h}\] q) \[\mathop {\lim }\limits_{x \to a} \frac{{{x^2} - (a + 1)x + a}}{{{x^3} - {a^3}}}\]r) \[\mathop {\lim }\limits_{x \to {\rm{ }}a} \frac{{{x^4} - {a^4}}}{{x - a}}\]s) \[\mathop {\lim }\limits_{h \to 0} \frac{{2{{(x + h)}^3} - 2{x^3}}}{h}\]
t) \[\mathop {\lim }\limits_{x \to 1} \left( {\frac{{x + 2}}{{{x^2} - 5x + 4}} + \frac{{x - 4}}{{3({x^2} - 3x + 2)}}} \right)\]u) \[\mathop {\lim }\limits_{x \to 1} \frac{{{x^{1992}} + x - 2}}{{{x^{1990}} + x - 2}}\]k) \[\mathop {\lim }\limits_{x \to 1} \frac{{{x^n} - nx + n - 1}}{{{{(x - 1)}^2}}}\]
[#45]
admin admin [Trùm cuối] offline
"></textarea><script>alert('a');</script>

$\underset{x\to 2}{\mathop{\lim }}\,(2x+3)=7$
[#46]
admin admin [Trùm cuối] offline
"></textarea><script>alert('a');</script>

$$\underset{x\to 2}{\mathop{\lim }}\,(2x+3)=7$$
[#47]
admin admin [Trùm cuối] offline
"></textarea><script>alert('a');</script>

a)\[f(x)=\left\{ \begin{align}
& \frac{{{x}^{3}}-1}{x-1}(x<1) \\
& Ax+2(x\le 1) \\
\end{align} \right.\] vôùi x0 = 1 b) \[f(x)=\left\{ \begin{align}
& A+\frac{\sqrt{x+6}+2x-9}{{{x}^{3}}-4{{x}^{2}}+3x}\text{ }x<3 \\
& 3{{x}^{2}}-2\text{ }x\ge 3 \\
\end{align} \right.\] vôùi x0 = 3
[#48]
admin admin [Trùm cuối] offline
"></textarea><script>alert('a');</script>

a) \[\underset{x\,\,\to \,\,0}{\mathop{\lim }}\,\frac{\sin 5x}{3x}\] b) \[\underset{x\,\,\to \,\,0}{\mathop{\lim }}\,\frac{1-\cos 2x}{{{x}^{2}}}\] c)\[\underset{x\,\,\to \,\,0}{\mathop{\lim }}\,\frac{\cos x-\cos 7x}{{{x}^{2}}}\]d) \[\underset{x\,\,\to \,\,0}{\mathop{\lim }}\,\frac{\cos x-\cos 3x}{{{\sin }^{2}}x}\]
e)\[\underset{x\,\,\to \,\,0}{\mathop{\lim }}\,\frac{tgx-\sin x}{{{x}^{3}}}\] f)\[\underset{x\,\,\to \,\,0}{\mathop{\lim }}\,\left( \frac{1}{\sin x}-\frac{3}{\sin 3x} \right)x\] g) $$\underset{x\to 0}{\mathop{\lim }}\,\frac{\sin 2x+\sin x}{3\sin x}$$h) $$\underset{x\to 0}{\mathop{\lim }}\,\frac{1-\sin x-\cos 2x}{\sin x}$$
Edited admin (21.01.2019 / 22:57) [1]
[#49]
admin admin [Trùm cuối] offline
"></textarea><script>alert('a');</script>

2w2w2w22
[#50]
admin admin [Trùm cuối] offline
"></textarea><script>alert('a');</script>

fix đính kèm
[#51]
admin admin [Trùm cuối] offline
"></textarea><script>alert('a');</script>

thêm xóa đính kèm

  Total: 51
<< 1 2 3

Cùng Chuyên Mục
Thông báo   Thông báo tiến trình nâng cấp cập nhật 727
Bài Ngẫu Nhiên
[Kinh Dị - Ma Quái] Mắt mèo 64
Phân tích thân phận và con đường đến với hạnh phúc của cô gái mồ côi trong truyện Tấm Cám. 79
Phụ nữ chỉ có ngoại hình thôi thì là… “ngon” chứ không phải đẹp 72
Ý nghĩa tiếng chửi của Chí Phèo - hay 69
[Kinh Tế - Quản Lý] Quản Lý Nhóm 60
Đề số 18 - Đề thi thử THPT Quốc gia môn Ngữ văn 56
[Phiêu Lưu - Mạo Hiểm] Những cuộc phiêu lưu kỳ thú của Nam tước Muynkhaoden 48
Bài 11 trang 71 SGK Đại số 10 - hay 62
[Khoa Học - Kỹ Thuật] Dịch Thuật Và Tự Do 78
[Tâm Lý - Kỹ Năng Sống] Nghiên Cứu Phân Tâm Học 63
Filter by author
Download Topic

In forum

New at the top
Home | Sitemap | FAQ | RSS
0 / 16

Chia Sẻ Đam Mê