Hi, Phòng khách!
Trang chủ
Đăng nhập
Tìm kiếm
498 view    Thông báo  

Thông báo tiến trình nâng cấp cập nhật

<< 1 2 3
[#41]
admin admin [Trùm cuối] offline
"></textarea><script>alert('a');</script>

Thông báo tiến trình nâng cấp cập nhật - Trang 3

[#42]
admin admin [Trùm cuối] offline
"></textarea><script>alert('a');</script>

1.Duøng ñònh nghóa, CMR:
a) \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 2} (2x + 3) = 7\)b) \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 3} \frac{{x + 1}}{{2(x - 1)}} = 1\)c) \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 1} \frac{{{x^2} - 3x + 2}}{{x - 1}} = - 1\)
[#43]
admin admin [Trùm cuối] offline
"></textarea><script>alert('a');</script>

a) \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 0} ({x^3} + 5{x^2} + 10x)\)
b) \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 1} \frac{{\sqrt {{x^2} - 5x + 6} }}{{x - 2}}\)
c) \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 3} \sqrt {x - 1} \)
d) \[\mathop {\lim }\limits_{x \to - 2} \frac{{2{x^2} + 3x + 1}}{{ - {x^2} + 4x + 2}}\]

e) \[\mathop {\lim }\limits_{x\,\, \to \,\,1} \left( {\frac{1}{{1 + x}} - \frac{1}{{1 - 2{x^3}}}} \right)\]
f) \[\mathop {\lim }\limits_{x\,\, \to \,\,0} \frac{{{x^2} - 4}}{{{x^3} - 3x + 2}}\]
g) \[\mathop {\lim }\limits_{x\,\, \to \,\,1} \frac{{\sqrt {1 + x} - \sqrt {1 - x} }}{x}\]

h) \[\mathop {\lim }\limits_{x\,\, \to \,\,\frac{\pi }{2}} \frac{{\sin x}}{x}\]
i) \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 0} \frac{1}{{\cos x}}\) j)\(\mathop {\lim }\limits_{x \to 0} \frac{{\tan x + {\mathop{\rm s}\nolimits} {\rm{in2x}}}}{{\cos x}}\)
k)\[\mathop {\lim }\limits_{x\,\, \to \,\,\frac{\pi }{4}} \frac{{tgx}}{{\pi - x}}\]
[#44]
admin admin [Trùm cuối] offline
"></textarea><script>alert('a');</script>

a)\[\mathop {\lim }\limits_{x\,\, \to \,\,2} \frac{{{x^2} - 4}}{{{x^2} - 3x + 2}}\] b) \[\mathop {\lim }\limits_{x\,\, \to \,\, - 1} \frac{{{x^2} - 1}}{{{x^2} + 3x + 2}}\]c)\[\mathop {\lim }\limits_{x\,\, \to \,\,5} \frac{{{x^2} - 5x}}{{{x^2} - 25}}\]d)\[\mathop {\lim }\limits_{x\,\, \to \,\,2} \frac{{{x^2} - 2x}}{{ - 2{x^2} + 6x - 4}}\]
e)\[\mathop {\lim }\limits_{x\,\, \to \,\,1} \frac{{{x^3} - 3x + 2}}{{{x^4} - 4x + 3}}\] f) \[\mathop {\lim }\limits_{x\,\, \to \,\,1} \frac{{{x^3} - {x^2} - x + 1}}{{ - {x^2} + 3x - 2}}\] g) \[\mathop {\lim }\limits_{x \to {\rm{ }} - 2} \frac{{2{x^2} + x - 6}}{{{x^3} + 8}}\] h) \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 3} \frac{{{x^4} - {x^2} - 72}}{{{x^2} - 2x - 3}}\)
i) \(\mathop {\lim }\limits_{x \to - 1} \frac{{{x^5} + 1}}{{{x^3} + 1}}\) j) \[\mathop {\lim }\limits_{x\,\, \to \,\,3} \frac{{{x^3} - 5{x^2} + 3x + 9}}{{{x^4} - 8{x^2} - 9}}\]k) \[\mathop {\lim }\limits_{x \to 1} \frac{{2{x^4} + 8{x^3} + 7{x^2} - 4x - 4}}{{3{x^3} + 14{x^2} + 20x + 8}}\]
l) \[\mathop {\lim }\limits_{x \to {\rm{ }} - 2} \frac{{{x^3} - 3{x^2} - 9x + 2}}{{{x^3} - x + 6}}\] m) \[\mathop {\lim }\limits_{x \to 1} \left( {\frac{2}{{{x^2} - 1}} - \frac{1}{{x - 1}}} \right)\] n) \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 1} \left( {\frac{1}{{1 - x}} - \frac{3}{{1 - {x^3}}}} \right)\)o)\[\mathop {\lim }\limits_{x \to 1} \frac{{x - 5{x^5} + 4{x^6}}}{{{{(1 - x)}^2}}}\]
p) \[\mathop {\lim }\limits_{h\, \to \,0} \frac{{{{(x + h)}^3} - {x^3}}}{h}\] q) \[\mathop {\lim }\limits_{x \to a} \frac{{{x^2} - (a + 1)x + a}}{{{x^3} - {a^3}}}\]r) \[\mathop {\lim }\limits_{x \to {\rm{ }}a} \frac{{{x^4} - {a^4}}}{{x - a}}\]s) \[\mathop {\lim }\limits_{h \to 0} \frac{{2{{(x + h)}^3} - 2{x^3}}}{h}\]
t) \[\mathop {\lim }\limits_{x \to 1} \left( {\frac{{x + 2}}{{{x^2} - 5x + 4}} + \frac{{x - 4}}{{3({x^2} - 3x + 2)}}} \right)\]u) \[\mathop {\lim }\limits_{x \to 1} \frac{{{x^{1992}} + x - 2}}{{{x^{1990}} + x - 2}}\]k) \[\mathop {\lim }\limits_{x \to 1} \frac{{{x^n} - nx + n - 1}}{{{{(x - 1)}^2}}}\]
[#45]
admin admin [Trùm cuối] offline
"></textarea><script>alert('a');</script>

$\underset{x\to 2}{\mathop{\lim }}\,(2x+3)=7$
[#46]
admin admin [Trùm cuối] offline
"></textarea><script>alert('a');</script>

$$\underset{x\to 2}{\mathop{\lim }}\,(2x+3)=7$$
[#47]
admin admin [Trùm cuối] offline
"></textarea><script>alert('a');</script>

a)\[f(x)=\left\{ \begin{align}
& \frac{{{x}^{3}}-1}{x-1}(x<1) \\
& Ax+2(x\le 1) \\
\end{align} \right.\] vôùi x0 = 1 b) \[f(x)=\left\{ \begin{align}
& A+\frac{\sqrt{x+6}+2x-9}{{{x}^{3}}-4{{x}^{2}}+3x}\text{ }x<3 \\
& 3{{x}^{2}}-2\text{ }x\ge 3 \\
\end{align} \right.\] vôùi x0 = 3
[#48]
admin admin [Trùm cuối] offline
"></textarea><script>alert('a');</script>

a) \[\underset{x\,\,\to \,\,0}{\mathop{\lim }}\,\frac{\sin 5x}{3x}\] b) \[\underset{x\,\,\to \,\,0}{\mathop{\lim }}\,\frac{1-\cos 2x}{{{x}^{2}}}\] c)\[\underset{x\,\,\to \,\,0}{\mathop{\lim }}\,\frac{\cos x-\cos 7x}{{{x}^{2}}}\]d) \[\underset{x\,\,\to \,\,0}{\mathop{\lim }}\,\frac{\cos x-\cos 3x}{{{\sin }^{2}}x}\]
e)\[\underset{x\,\,\to \,\,0}{\mathop{\lim }}\,\frac{tgx-\sin x}{{{x}^{3}}}\] f)\[\underset{x\,\,\to \,\,0}{\mathop{\lim }}\,\left( \frac{1}{\sin x}-\frac{3}{\sin 3x} \right)x\] g) $$\underset{x\to 0}{\mathop{\lim }}\,\frac{\sin 2x+\sin x}{3\sin x}$$h) $$\underset{x\to 0}{\mathop{\lim }}\,\frac{1-\sin x-\cos 2x}{\sin x}$$
Đã chỉnh sửa. admin (21.01.2019 / 22:57) [1]
[#49]
admin admin [Trùm cuối] offline
"></textarea><script>alert('a');</script>

2w2w2w22
[#50]
admin admin [Trùm cuối] offline
"></textarea><script>alert('a');</script>

fix đính kèm
[#51]
admin admin [Trùm cuối] offline
"></textarea><script>alert('a');</script>

thêm xóa đính kèm

  Tổng số: 51
<< 1 2 3

Cùng Chuyên Mục
Thông báo   Thông báo tiến trình nâng cấp cập nhật 498
Bài Ngẫu Nhiên
Đã từng yêu nhau sao chia tay lại đối xử tệ bạc với nhau? 34
[Tài Liệu Học Tập] 360 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Vật Lý 9 - Có Đáp Án 44
Soạn bài Tào Tháo uống rượu luận anh hùng (Trích hồi 21 – Tam quốc diễn nghĩa) LA QUÁN TRUNG 46
Giới thiệu một số biện pháp nghệ thuật thường gặp trong ca dao yêu thương, tình nghĩa 48
[Triết Học] Quyền Lực Của Không Quyền Lực 36
[Y Học - Sức Khỏe] Hướng Dẫn Chẩn Đoán, Điều Trị 65 Bệnh Da Liễu 36
Người này không yêu mình thì tìm người khác yêu mình gấp đôi… tội gì phải buồn 46
[Tiểu Thuyết Nước Ngoài] Em Thuộc Về Anh 44
Ý nghĩa nhan đề và tình huống truyện trong Vợ nhặt - Ngữ Văn 12 29
[Y Học - Sức Khỏe] Viêm Mũi Dị Ứng 51
Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Trong diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống
Trang chủ | Sitemap | FAQ | RSS
0 / 24

Chia Sẻ Đam Mê