Hi, Guest!
Home
Login
Search
76 view   

[Văn Hóa - Tôn Giáo] Lễ Hội Dân Gian Ở Nam Bộ

[#1]
tieumi tieumi [FMod] offline
Kẻ Cô Đơn

Về lễ hội, lễ hội dân gian Nam bộ là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên diện mạo của văn hóa Nam bộ. Với tư cách là một một vùng văn hóa mang tính chất như một bộ phận của nền văn hóa Việt Nam thống nhất, văn hóa Nam bộ ngày nay được hình thành và phát triển theo bước chân của những lưu dân Việt ra đi từ cái gốc của nền văn hóa truyền thống Đại Việt, được giao lưu và tiếp biến văn hóa với các dân tộc khác hình thành nên văn hóa hiện đại trên vùng đất mới, trong hoàn cảnh lịch sử mới. Qua quá trình “khai hoang, khẩn hóa”, tất cả đã góp phần tạo nên nét văn hóa đặc thù, văn hóa Nam bộ được thể hiện rõ nét qua phương ngữ, tâm lý xã hội, lối sống, tôn giáo, tín ngưỡng và đặc biệt là sinh hoạt lễ hội dân gian.
Lễ hội dân gian Nam bộ nói riêng, văn hóa dân gian Nam bộ nói chung được hình thành và phát triển bởi những nhân tố “nội sinh” và chịu tác động mạnh mẽ bởi những yếu tố “bên ngoài” là các thể chế nhà nước thuộc các chế độ xã hội đương thời. Bên cạnh đó còn có sự giao lưu, tiếp biến văn hóa với các vùng lân cận và quốc tế. Một nhân tố có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của lễ hội dân gian Nam bộ là sự ảnh hướng sâu sắc bởi văn hoá của giai cấp thống trị với tư cách là dòng văn hoá chính thống, là sự tích hợp các giá trị thuộc các dòng văn hoá khác nhau, là sự kế thừa vốn văn hóa dân tộc đã được hội tụ như những “trầm tích” lắng đọng từ hàng trăm, hàng ngàn năm. Đây là yếu tố vừa mang tính chất “nội sinh” lại vừa mang tính chất “ngoại sinh” vì nó chi phối mạnh mẽ quá trình “thiết chế hoá” làm cho các lễ hội dân gian Nam bộ không dừng lại chỉ là những sinh hoạt thông thường mà còn từng bước trở thành như những thiết chế xã hội, mang các chức năng cơ sở vật chất; cơ chế tổ chức và các hoạt động đặc thù…  

[Văn Hóa - Tôn Giáo] Lễ Hội Dân Gian Ở Nam Bộ

PDF

  Total: 1

Cùng Chuyên Mục
[Khoa Học - Kỹ Thuật] Tình Dục Thuở Hồng Hoang 77
[Văn Hóa - Tôn Giáo] Tìm Hiểu Nghi Lễ Cưới Hỏi, Thờ Cúng Trong Dân Gian 72
[Tâm Lý - Kỹ Năng Sống] Gương Hy Sinh 119
[Kinh Tế - Quản Lý] Thuật Ủy Quyền Và Giám Sát 82
[Văn Hóa - Tôn Giáo] Tiền Kiếp Và Luân Hồi Có Thật Không? 81
[Lịch Sử - Chính Trị] Một số trận quyết chiến chiến lược trong lịch sử VN 67
[Kiếm Hiệp] Lục Tiểu Phụng 75
[Truyện Ngắn - Ngôn Tình] Tam Nương Nhất Khoái 147
[Tiểu Thuyết Nước Ngoài] Gia Tộc Ma Cà Rồng - Tập 2 : Vũ Hội Hóa Trang 82
[Học Ngoại Ngữ] 3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất 66
Bài Ngẫu Nhiên
Phân tích bài thơ Tràng giang của Huy Cận 69
[Tiểu Thuyết Nước Ngoài] Tà Dương 75
[Tử Vi - Phong Thủy] Tìm Hiểu Cổ Dịch Huyền Không Học 76
[Triết Học] Bàn Về Tinh Thần Pháp Luật 93
[Tuổi Học Trò] Momo 73
[Kinh Tế - Quản Lý] Bí quyết thành công của tập đoàn Microsoft 74
[Kinh Tế - Quản Lý] Mô thức mới cho thị trường tài chính 64
[Khoa Học - Kỹ Thuật] Thế Giới Khi Loài Người Biến Mất 79
Khi đàn ông có được thứ họ muốn rồi họ sẽ không trân trọng nó nữa… 89
[Huyền bí - Giả tưởng] Cậu Bé Học Việc Và Thầy Trừ Tà - Phần 4 : Đòn Tấn Công Của Quỷ Vương 78
Filter by author
Download Topic

In forum

New at the top
Home | Sitemap | FAQ | RSS
0 / 23

Chia Sẻ Đam Mê